Ohlédnutí za školní akademií 2019

V pátek 14. června proběhla na fotbalovém hřišti letošní školní akademie. V programu se  představili téměř všichni žáci školy a návštěvnosti neublížilo ani velmi horké počasí. Po úvodním slovu ředitele vystoupili prvňáci s milou dramatizací pohádky o Kulihráškovi. Kuchtíci z druhé třídy předvedli nápadité taneční kreace. Následovalo “ochlazení” v režii třetí třídy, jejíž vystoupení neslo název Zima je veliká. Čtvrťáci se dostavili na “zelené pódium” se žlutými židličkami a předvedli  Tanec gentlemanů. Vystoupení prvního stupně uzavřela futuristická módní přehlídka vlastnoručně vyrobených pokrývek hlavy v podání páťáků. Ti na závěr poděkovali paní třídní učitelce a rozloučili se s ní. Šesťáci roztleskali tribuny energickými country tanci, ve kterých nechybělo ani krocení býků a divokých koní. Diváci ocenili choreograficky propracované vystoupení sedmáků, stejně jako pásmo osmáků, kteří je pobavili “zhudebněným” pohledem na svoje učitele. Celou akademii uzavřelo vystoupení žáků devátého ročníku. Ti se nejdříve představili v parodii na televizní pořady, potom následovalo taneční vystoupení, poděkování paní třídní učitelce a na úplný závěr společně zazpívali píseň na rozloučenou.

Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdaru akce: vystupujícím dětem, jejich pedagogům, zaměstnancům školy, SVČ Miroslav, TJ Višňové a všem divákům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie najdete ZDE