Slavnostní ukončení roku 2018/19

V pátek 28. června  jsme slavnostně ukončili letošní školní rok. Jako již tradičně jsme se všichni v osm hodin sešli v jídelně, kde pan ředitel Beran nejprve přivítal hosty – předsedkyni Spolku rodičů žáků ZŠ Višňové paní Janu Molíkovou, starostu a místostarostu městyse Višňové,  pány  Mgr. Vladimíra Korka a Pavla Havelku. Pan ředitel pak  shrnul a zhodnotil právě končící školní rok, byli přečteni žáci, kteří od svých třídních učitelů dostali  pochvalu, byl vyhodnocen sběr bylin a sběr papíru a odměněni nejlepší sportovci olympijského klání. Zlatým hřebem pak bylo předávání absolventských listů letošním deváťákům, k nimž pan starosta Korek také krátce promluvil a popřál jim mnoho úspěchů v dalším vzdělávání. Po tomto shromáždění se už děti rozešly do tříd, kde z rukou svých třídních učitelů převzaly očekávaná a zasloužená vysvědčení. Zvážnělí deváťáci se  loučili nejen se svou učebnou a paní učitelkou třídní, ale i s ostatními vyučujícími a pak už je čekal jen “poslední sestup” do šaten a pak HURÁ do nové životní etapy. Tak hodně štěstí, milí deváťáci, a Vám všem KRÁSNÉ A POHODOVÉ LÉTO! 🙂

 

 

 

 

Fotogalerie zde: