Modernizace odborných učeben ZŠ Višňové

Jak jsme vás již informovali, začala 1. června rozsáhlá rekonstrukce školy. Finanční prostředky na její realizaci jsme získali z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na přiložených fotografiích můžete vidět, jak práce pokračují. Nevynechali jsme však ani každoroční údržbu a modernizaci ostatních prostor (1. a 6. třída, školní družina, učebna Vv, …). V režii zřizovatele potom probíhají stavební úpravy naší školní kuchyně.