Veletrh volitelných předmětů

V úterý v odpoledních  hodinách se v naší škole konala úplně nová akce, a to Veletrh volitelných předmětů. Tuto akci jsme zorganizovali, abychom šesťákům, sedmákům a osmákům pomohli s  výběrem volitelného předmětu, ale přijít se podívat mohly i mladší děti.  Na veletrhu, který měli příležitost  s dětmi navštívit i jejich rodiče, bylo představeno osm předmětů: Badatelství, Domácnost, Informatika, Konverzace v AJ, Konverzace  v NJ, Mediální výchova, Polytechnika, Sportovní hry. Většina předmětů byla prezentována zážitkově, což znamená, že si  účastníci si mohli vyzkoušet, co bude jejich  výuka obsahovat. Děti si tak zahrály konverzační hru, bádaly pomocí PASCO senzorů a hledaly odpovědi na otázky “Co se stane, když….”, šily, pracovaly s grafickým tabletem, soutěžily v zatloukání hřebíků, vyrobily si přívěsek na klíče a vyzkoušely si dvě z metod kritického čtení – diamant a pětilístek. Na akci panovala velmi dobrá nálada a děvčata i hoši odcházeli spokojení. A co je úplně nejlepší? Jistě už pro ně nebude problém vybrat si ten nejvhodnější a nejužitečnější volitelný předmět. Navíc, k volitelnému předmětu je ještě možné přibrat si jeden i víc předmětů nepovinných.