Matematika ve venkovní učebně

Žáci 9. ročníku v loňském roce zrealizovali venkovní učebnu přiléhající ke škole. Díky tomu jsme mohli v pondělí 2. 5. využít krásného jarního počasí a zrealizovat hodinu matematiky v 9. ročníku venku.

Hlavním tématem byla tělesa jehlan, kužel, koule. V pracovních skupinách měli žáci vytvořit jehlan z přírodních materiálů (klacíků). Poté si změřili jeho rozměry a určili jeho povrch a objem. V druhé části hodiny každý hledal, kde by mohl uplatnit své znalosti geometrie. Někteří našli kámen tvaru 1/8 koule, jiní počítali obvod ohniště nebo pampeliškového věnečku.

Aktivita přispěla k tomu, že se žáci na svět kolem sebe dokáží více koukat matematickýma očima.