Badatelské dopoledne

Ve středu 23. června se do višňovské školy sjeli na turnaj ve vybíjené 1. stupně žáci z Horních Dunajovic, Hostěradic, Tavíkovic a Trstěnic. A protože jsme podnikavá škola, využili jsme této příležitosti a připravili v učebně fyziky a chemie, pro našeho hosty, ale i domácí badatelské dílny. Těch se ochotně a profesionálně ujali deváťáci, kteří svoje mladší kamarády jednotlivými pokusy provázeli. Malí badatelé tak hledali odpovědi na otázky

Co se stane když:

  • smícháme ocet a sodu?
  • osolíme led?
  • vhodíme do limonády rozinky?
  • smícháme šťávu z červeného zelí s citronem, octem a mýdlem?

a na mnohé další. Nejdříve v duchu badatelství zformulovali domněnku neboli hypotézu, pak provedli experiment a nakonec porovnali, zda byla jejich hypotéza správná. Vše bylo umocněno prací s opravdovými téměř vědeckými přístroji. Podívejte se, jak se dětem vedlo.