Adaptační program 6. třídy

V úterý 13. 9. 2022 se šesťáci zúčastnili adaptačního programu v Moravských Budějovicích. Strávili spolu zábavné dopoledne, kdy spolupracovali při řadě zajímavých aktivit, které pro ně připravili pracovníci střediska Střed. Žáci tak udělali první krok k tomu, aby se lépe poznali a vzájemně se tolerovali. Jaký budou mít kolektiv, záleží na každém z nich.