Extra třída

Žáci sedmé třídy a Žákovského parlamentu se zapojili do projektu Extra třída. Zpočátku vybírali z několika navržených projektů. Do užšího výběru se dostaly tři. Nakonec zvítězily  projekty s názvem Loutkové divadlo a Venkovní posilovna, které se budou ucházet o přidělení grantu na realizaci. Vypracované žádosti musí žáci odevzdat do konce června. Pokud budou mít grant přidělen, realizace proběhne do konce listopadu v následujícím školním roce. Jejich představy o tom, jak by mohlo jejich dílo vypadat, můžete zhlédnout zde: